Home
Menu

Burial Assistance for Senior Citizens

CHECKLIST OF REQUIREMENTS FOR THE PROVISION OF BURIAL ASSISTANCE FOR DECEASED SENIOR CITIZEN

 • 1. Death Certificate na nakarehistro na sa munisipyo
 • 2. Sulat sa Gobernador para sa tulong ng probinsya
 • 3. OSCA Certification
 • 4. Sedula (Issued kung taga saan ang claimant)
 • 5. ISA sa mga sumusunod na VALID ID ng claimant:
  • Voter's ID
  • Postal ID
  • Philhealth
  • Senior Citizen's ID
  • KABALIKAT
  • KALIPI
  • PWD
  • Company ID
  • GSIS
  • SSS
  • TIN
  • Driver's License
 • 6. a. Marriage Contract kung asawa ang claimant
 • b. Birth Certificate kung ang claimant ay anak na walang asawa
 • c. Marriage Contract kung ang claimant ay anak na may asawa
 • d. Kung ang claimant ay apo dalhin ang mga sumusunod:
  - birth certificate ng apo na claimant
  - marriage contract ng magulang ng claimant
 • e. Kung ang claimant ay kapatid na walang asawa, dalhin ang sumusunod:
  - birth certificate ng claimant t
  - birth certificate ng namatay
 • f. Kung ang claimant at namatay ay may asawa, dalhin ang marriage contract
 • 7. Senior Citizen's ID ng namatay