Home
Menu

Burial Assistance

Checklist of Requirements for the Provision of Burial Assistance

 • 1. Death Certificate na nakarehistro na sa munisipyo
 • 2. Sulat para sa Gobernador na kayo ay humihingi ng tulong
 • 3. Sedula (Issued kung taga saan ang humihingi ng tulong)
 • 4. Isa sa mga sumusunod na VALID ID:
  • Voter's ID
  • Postal ID
  • Philhealth
  • Senior Citizen's ID
  • KABALIKAT
  • KALIPI
  • PWD
  • Company ID
  • GSIS
  • SSS
  • TIN
  • Driver's License
 • 5. a. Marriage Contract kung ang namatay ay asawa/babaeng anak na MAY ASAWA/magulang
 • b. Birth Certificate kung ang namatay ay anak/magulang
 • c. Kung ang namatay at ang humihingi ng tulong ay magkapatid na parehong WALANG ASAWA dalhin ang BIRTH CERTIFICATE nilang dalawa
 • d. Kung ang namatay at ang humihingi ng tulong ay magkapatid na parehong MAY ASAWA dalhin ang MARRIAGE CONTRACT nilang dalawa
 • e. Kung ang namatay ay APO at ang LOLO o LOLA ang humihingi ng tulong dalhin ang MARRIAGE CONTRACT ng mga magulang ng bata at ang BIRTH CERTIFICATE ng batang namatay.