Home
Menu

Dialysis / Chemo / Animal Bite

CHECKLIST OF REQUIREMENTS FOR THE PROVISION OF MEDICAL ASSISTANCE PSWDO - BATAAN

 • 1. Medical Abstract - para sa chemotherapy, dialysis, surgical operation at iba pang kagaya nito
 • 2. Original medical certificate at schedule ng anti-rabies injection na binigay ng ospital para sa nakagat ng hayop
 • 3. Sulat para sa Gobernador na kayo ay humihingi ng tulong
 • 4. Sedula (Issued kung taga saan ang humihingi ng tulong)
 • 5. ISA sa mga sumusunod na VALID ID:
  • Voter's ID
  • Postal ID
  • Philhealth
  • Senior Citizen's ID
  • KABALIKAT
  • KALIPI
  • PWD
  • Company ID
  • GSIS
  • SSS
  • TIN
  • Driver's License
 • 6. a. Marriage Contract kung ang maysakit ay ang asawa/babaeng anak na MAY ASAWA/magulang
 • b. Birth Certificate kung ang may sakit ay anak/magulang
 • c. Kung ang maysakit at ang humihingi ng tulong ay magkapatid na parehong WALANG ASAWA dalhin ang BIRTH CERTIFICATE nilang dalawa.
 • d Kung ang maysakit at ang humihingi ng tulong ay magkapatid na parehong MAY ASAWA dalhin ang MARRIAGE CONTRACT nilang dalawa
 • e. Kung ang may sakit ay APO at ang LOLO o LOLA ang humihingi ng tulong dalhin ang MARRIAGE CONTRACT ng mga magulang ng bata at ang BIRTH CERTIFICATE ng batang maysakit