Provincial Cooperative & Enterprise Development Office

Philippine Standard Time:

Mission:

Patuloy na pagpapalakas ng mga kooperatiba sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman sa pamamahala ng kabuhayan, tulong na puhunan at pangangalaga ng kalikasan sa gabay ng pananagutang panlipunan, pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagtangkilik sa sariling kooperatiba at pagtitiwala.

Vision:

Isang matatag na konseho ng Bataan na gumagay sa mga kooperatiba sa pagpapaunlad ng mga tao, kabuhayan at kapaligiran na may pananalig sa Panginoon.

Functional Statement:

The Provincial Cooperative and Enterprise Development Office encourages the creation, development, and growth of economically-competitive and socially responsible cooperatives, micro, small, and medium enterprises as our economic strengths, and promotion of Bataan as ideal location for eco-industrial investments and productive business operations for local and foreign investors.

The Bunker

Capitol Compound, San Jose, City of Balanga, Bataan, Philippines 2100
Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 5:00 pm

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

All content is in the public domain unless otherwise stated.

© 2022 - Provincial Government of Bataan. All Rights Reserved